AGA din 22/23 aprilie 2019

1. Buget de venituri si cheltuieli 2019

2. Convocator AGOA aprilie 2019

3. Descarcare de gestiune 2018

4. Formular imputernicire generala AGOA Mobest aprilie 2019

5. Formular imputernicire speciala AGOA Mobest aprilie 2019

6. Formular vot prin corespondenta AGOA MOBEST aprilie 2019

7. Formular vot prin corespondenta-vot secret-AGOA Mobest aprilie 2019

8. Proiect Hotarare AGOA Mobest aprilie 2019

9. Propunere CA repartizare profit

10. Propunere remuneratie CA si auditor financiar extern

11. Raport anual 2018,situatii financiare,raport auditor 2018

12. Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii MOBEST S.A

13.HOTARARE AGOA 22 aprilie 2019

14.Raport curent ulterior AGOA