AGA din 11/12 mai 2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Mobest S.A din 11/12 mai 2018

1. PROCURĂ GENERALA AGOA Mobest mai 2018

2. Proiect Hotarare AGOA Mobest mai 2018

3. Propunere remuneratie CA si auditor financiar extern

4. Raport curent anterior AGA Mobest mai 2018

5. Regulament privind exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii MOBEST SA

6. Bugetul de veniturii si cheltuielii 2018

7. Convocator AGOA mai 2018

8. Formular imputernicire speciala AGOA Mobest mai 2018

9. Formular vot prin corespondenta AGOA MOBEST mai 2018

10. Formular vot prin corespondenta-vot secret-AGOA Mobest mai 2018

11. Nota prelungire auditor AUDIT CONTEX MM SRL

12. Raport curent AGOA Mobest 14 mai 2018

13. Hotarare AGOA Mobest mai 2018