Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Mobest S.A din 28/29 aprilie 2022