Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Mobest S.A din 27/28 aprilie 2023