Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Mobest S.A din 22/23 aprilie 2024